Právní ustanovení

Kategorie
 
 
 
 
 

Právní ustanovení

Všechna autorská práva a práva duševního vlastnictví (např. ochranná známka, designy apod.) k produktům značky ZUPPA, publikovaným na stránce www.zuppadesign.cz a souvisejících stránkách, jsou ve vlastnictví společnosti ZUPPA design s.r.o..

Bez udělení písemné licence nebo sublicence od společnosti ZUPPA design s.r.o. nelze produkty ZUPPA kopírovat, napodobovat, rozmnožovat, modifikovat ani jinak upravovat.

Jakékoliv neoprávněné používání a/nebo napodobování produktů zn. ZUPPA je zakázáno. Jakákoliv výroba a/nebo distribuce výrobků, které jsou díky své podobnosti s výrobky ZUPPA způsobilé vyvolat u spotřebitele nebezpečí záměny s výrobky ZUPPA, jsou zakázány.

Logo ZUPPA® požívá zvláštní ochranu ve smyslu zákona o ochranných známkách. Zakazuje se proto prodávat jiné výrobky v oblasti oblečení pod unikátním logem ZUPPA nebo pod jiným logem, které je způsobilé vyvolat u spotřebitele nebezpečí záměny s výrobky ZUPPA.

Vybrané výrobky ZUPPA požívají zvláštní ochranu ve smyslu zákona o dizajnech. Zakazuje proto prodávat výrobky v oblasti oblečení, které jsou způsobilé vyvolat u spotřebitele nebezpečí záměny s výrobky ZUPPA, které jsou chráněnými dizajny.

Jakékoliv parazitování na pověsti značky ZUPPA a/nebo na výrobcích ZUPPA je zakázáno a v případě zjištění bude sankcionováno.

V případě, že máte pochybnosti o tom, zda váš výrobek porušuje autorská práva nebo práva duševního vlastnictví společnosti ZUPPA design s.r.o., doporučujeme Vám ještě před uvedením takového výrobku na trh nejprve kontaktovat naši společnost, pro zabránění pozdějších komplikací.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze